Instruktionsbild från kapitlet om massage, grundläggande handgrepp  
För att undvika skador kasta bollen utmed marken, bredvid hunden så den kan få tag i den med tassarna kvar på marken.  
Omslagsbild till Handbok i hundspråk  
Boxer och rodesian ridgeback i en riktig kamplek mellan två jämbördiga hundar    
En underbar bild av kontakt där var och en av hundarna har en alldeles egen relation till sin husse